Repertoire


In de greep van de FLURKDoelpubliek

Volwassenen

Samenvatting

Of hoe ook de koning kan ondervinden wat armoede is …

In het kader van de campagne van Welzijnszorg 2006 creëerde poppentheater PEDROLINO een humoristische poppentheater-stuk rond de problematiek van armoede en uitsluiting. Niemand minder dan onze koning Filip wordt immers door een radicale groepering, de F.L.U.R.K., van de troon gestoten en noodgedwongen moet hij nu als dakloze door het leven. Hij komt op die wijze in contact met diverse personen die elk op zich een aspect van de problematiek belichten : de wantrouwige politieman, de lepe huisjesmelker, het oude vrouwtje dat, net als haar ouders, al haar hele leven armoede gekend heeft en nu haar dochter dezelfde weg ziet opgaan ; een rechter en een sociaal assistent die papieren en dossiers duidelijk belangrijker vinden dan daadwerkelijke hulpverlening, iemand die denkt de wereld te zullen verbeteren door aalmoezen uit te delen en op die wijze het eigen geweten sust enz …

Het stuk bevat heel veel humor, soms mild, dan weer bijtend sarcastisch, is op andere momenten dan weer een tikje sentimenteel maar formuleert in de eerste plaats een ernstige aanklacht tegen het uitsluiten en dumpen van mensen in armoede. In een scherpe slotspeech zal Koning Filip tenslotte de machthebbers wijzen op hun plicht om ervoor te zorgen dat de sociale grondrechten gerespecteerd worden en daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Samen armoede uitsluiten, is de boodschap, ook van dit poppentheater …

Van deze productie bestaan twee versie :
– een “korte” versie van 30 minuten (eenakter) geschikt als inleiding, intermezzo of afsluiter van een volledig uitgewerkt programma ;
– een “lange” versie van 50 minuten (3 bedrijven, geen pauze) wanneer het poppentheater de hoofdbrok van de avond of namiddag uitmaakt.

Opgelet : het stuk is absoluut niet geschikt voor kinderen. Schoolvoorstellingen zijn wel mogelijk, doch enkel voor kinderen vanaf 14 jaar en mits in de klas de nodige voorbereiding of minstens nabespreking voorzien is.

Dit stuk is momenteel niet beschikbaar voor boekingen !
UW REACTIE