ZAAL achter de bibilotheek

Adres: Heiveldstraat 350
9040 Sint-Amandsberg (Spellekenspark)

SECRETARIAAT EN WETTELIJKE GEGEVENS

Adres: Nederkouter 10
9000 Gent
Tel: 09 234 20 09

Ondernemingsnummer 0462.895.480 RPR Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent