Onze vereniging brengt voorstellingen in de geest van de Gentse folklore, d.i. met respect voor de rijkdom van het Gentse Poppenspelverleden, maar wel voor een publiek van vandaag.

Een aantal tradities worden daarbij bewust en zorgvuldig in stand gehouden :

– PEDROLINO speelt met de traditionele Gentse stangpop;

Nochtans wordt er zeer veel zorg besteed aan zowel het het uitzicht van de poppen als aan de beweeglijkheid. Een groot deel wordt vervaardigd in eigen atelier, maar regelmatig doen we hiervoor ook beroep op gespecialiseerde kunstenaars.

Enkele handpoppen uit de collectie van M.A.J. Hoste

Enkele handpoppen uit de collectie van M.A.J. Hoste

PEDROLINO heeft ook een conserverende functie : oude poppencollecties worden opgekocht, met zorg gerestaureerd en opnieuw aangewend ; er is een enorm archief van boeken, documenten, speelteksten, persknipsels, brochures enz … PEDROLINO bezit of beheert belangrijke poppencollecties of delen ervan : poppen, decors en theater van Poppenspel PIERKE (Pier Colle), Poppentheater TIJL uit Aalst (familie Baele) ; poppen van ’t MASKE (M.A.J. Hoste), HARLEKIJN (Ledeberg), het oude reizend theater van ’t STROPKE en ‘T SPELLEKE VAN DE FOLKLORE, het reizend poppentheater, de decors en rekwisieten van poppentheater “Pallieter”, de poppen, decors en het theater van TIJL uit Tienen (Albert Vandersteen), de poppen, decors en het theatertje van tante Terry enz … Zeer belangrijk is ook de unieke collectie van marionettentheater NELE (meer dan 600 poppen en tal van rekwisieten !) die we o.a. gebruiken voor het “reizend mini-theater”.

– het Gentse Pierke behoudt het uiterlijk én het karakter dat zijn geestelijke vader, Gust DE PUYDT, hem heeft meegegeven : de vrolijke, hulpvaardige jonge man, die lacht en spot maar toch niemand kwetst en die steeds voor iedereen klaarstaat.

Het personage wordt ook steeds binnen een dramatische context gebruikt.

Pierke spreekt uiteraard het Gentse dialect. Ook hier ligt een stuk van de conserverende functie van het gezelschap : het Gentse dialect wordt levendig gehouden, ook als de groep buiten Gent moet spelen, tot in Nederland toe!

Op deze site vindt u ook meer informatie over de historiek van de figuur van het Gentse Pierke.

– Het oude Gentse poppenspelrepertoire wordt in ere gehouden, doch aangepast aan de tijd van vandaag zodat het ook voor het huidige publiek genietbaar is. Vooral hier wordt dus, met als basis de traditie, aan vernieuwing gedaan;

– er wordt veel belang gehecht aan contact met het publiek en in die zin is improvisatie zeer belangrijk.

Improvisatie mag echter niet gelijk staan met amateurisme en gebrek aan voorbereiding. Alle producties worden ernstig en grondig ingestudeerd, maar er wordt ruimte gelaten voor improvisatie als de gelegenheid er zich toe leent.

Hoofddoel blijft een plezante, aangename namiddag of avond te brengen met klassiek poppentheater, voor jong en oud waarbij we de toeschouwers meenemen naar een unieke, magische fantasiewereld.

Niet onbelangrijk daarbij is het feit dat de toegangsprijzen bewust zeer democratisch gehouden worden, zodat iedereen die het wenst van deze vorm van volkskunst kan genieten.