De Wolvenhoeve

Boer Driest heerst over de Wolvenhoeve. Iedereen moet er heel hard werken en krijgt daarbij weinig of geen eten. Soms laat hij z’n wolven los op z’n mensen.

We tuimelen in het verhaal van Bobo en Prosper die werken bij boer Driest. Ook zij worden slecht behandeld en dus roepen zij de hulp van Pierke in.

De boer is wel bereid zijn werkvolk beter te behandelen als Pierke hem een beurs kan bezorgen die nooit leeggeraakt. Deze is evenwel in het bezit van Lucifer, de duivel, die iedere nacht komt spoken in de kelders van het vervallen kasteel op de kale berg… Pierke zal dus eerst de boze hellegeest moeten verschalken. Of dit zal lukken is een andere zaak… Gelukkig zijn de duivels, en zeker de duivelskok van Lucifer, niet al te slim…

(De Wolvenhoeve is een re-make van het gelijknamige stuk dat in de jaren ’80 met veel succes werd opgevoerd door Marionettentheater DE NAR)

Kies hier uit de verschillende repertoires:

Voor de hele familie?
Zonder kinderen?