De Valse Koerier

Zoals ieder jaar brengt de koninklijke familie de vakantie door in het buitenverblijf van de koning, ver van de bewoonde wereld. Dit jaar zijn enkel Pierke, als huisknecht, en kok Boulette meegekomen. Over enkele dagen wordt ook de verloofde van de prinses, prins Halewijn, verwacht.

Pierke vindt het niet erg veilig dat de koning en zijn familie zo zonder bescherming in een nauwelijks bewaakt kasteel verblijven. Zijn vriend Boulette tracht hem gerust te stellen. Hij is hier geboren en het is een rustige streek. Vroeger woonde er in het nabijgelegen bos wel een heks, maar daar heeft men al jaren niets van gehoord …

Maar de geruststellende woorden van de kok zijn nog niet koud of er komt onheil over de koninklijke familie. Een koerier van de prins brengt minder goed nieuws en even later is ook de prinses verdwenen. Zou de onbekende koerier daar iets mee te maken hebben ???

Kies hier uit de verschillende repertoires:

Voor de hele familie?
Zonder kinderen?